Pārvaldīšanās mājas

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Malu 11

Informācija

jumta seguma remonts,
bēniņu pārseguma siltināšana,
balkonu atjaunošana,
aizsargapmales remonts,
cokoļa krāsošana,
paneļu šuvju hermetizācijas darbi,
koka logu nomaiņa uz PVC.
Pārvaldīšanās datums no: 30.09.2014
Adrese: Malu 11, Daugavpils
Darbi:

Apraksts

    

    

    
Malu ielā 11- balkonu atjaunošana 
Saskaņā ar AS “Komunālprojekts” izstrādāto tehnisko projektu tika veikti balkonu atjaunošanas darbi (tika veikti vecā betona noņemšanas darbi, dzelbetona plātnes hidroizolācijas darbi, ūdens novadīšanas darbi- lāseņu un piekļāvumu izbūves darbi, margu antikorozijas un krāsošanas darbi, jauna betona seguma betonēšanas darbi, apšūšana ar skārdu).
Darbi tika veikti ar Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu 60% apmērā remontdarbiem un 100% apmērā tehniskās dokumentācijas izstrādes darbiem.
 

Malu ielā 11- jumta atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana
Saskaņā ar AS “Komunālprojekts” izstrādāto tehnisko projektu tika veikti jumta seguma atjaunošanas darbi un bēniņu pārseguma siltināšanas darbi.
Darbi tika veikti ar Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējumu 30% apmērā remontdarbiem.
 

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.