Jautājumi un atbildes

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Jautājumi un atbildes

Kur zvanīt, ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 20611110.
Kur zvanīt, ja dzīvokļa īpašnieks vēlas veikt ūdensskaitītāju nomaiņu vai citus maksas darbus?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 20611110 darba laikā no 9.00 līdz 16.00. SIA „DMP” darbinieki veiks Jūsu pasūtīto pakalpojumu un maksa par izpildītajiem darbiem tiks iekļauta rēķinā par pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.
Kur var veikt SIA DMP rēķinu apmaksu?
SIA "DMP" rēķinu apmaksu var veikt, izmantojot Internet bankas pakalpojumus. Mūsu norēķina konti ir sekojošās bankās: SWEDBANK, Luminor banka, Citadele banka. Norēķinu kontu numuri tiks norādīti rēķinos. Rēķinus var arī apmaksāt veikalu tīklā Maxima.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Vai ikmēneša rēķinus ir iespējams saņemt elektroniski?
Jā, nosūtot lūgumu turpmāk saņemt rēķinus elektroniski uz SIA „DMP” elektronisko e-pasta adresi siadmp@inbox.lv.
Kā tiek aprēķināta maksa par pārvaldīšanu un apsaimniekošanu?
Apsaimniekošanas maksa katrai dzīvojamajai mājai tiek aprēķināta individuāli, pamatojoties uz mājas tehniskajiem parametriem un stāvokli kopumā. Apsaimniekošanas maksu sastāda vairākas svarīgas pārvaldīšanas darbību izmaksas, piemēram, dzīvojamās mājas kopšana, piesaistītās teritorijas uzkopšana, siltumapgādes, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tehniskā apkalpošana, elektroapgādes sistēmas tehniskā apkalpošana u.c.
Kad jāiesniedz ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumi?
Ikmēneša ūdens skaitītītāju rādijumi jāiesniedz katra mēneša 28. datumā.
Kā nodot ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus?
Rādījumus iespējams iesniegt 2 veidos:

- Iesniedzot aizpildītu veidlapu (ikmēneša rēķina apakšējā daļā) un iemetot veidlapu speciāli izveidotā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kastītē kāpņu telpā;

- Elektroniski – nosūtot skaitītaja rādījumus uz SIA "DMP" elektronisko e-pasta adresi.
Kā rodas ūdens patēriņa starpība un kādēļ ir jāmaksā par to?
Norēķini par aukstā ūdens patēriņu daudzdzīvokļu mājās tiks veikti pamatojoties uz māju ievados uzstādītā kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem. Ja tiks konstatēta starpība starp daudzdzīvokļu mājas ievadā uzstādītā kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītāju noteikto ūdens patēriņu, tad saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013  19¹.punktu, starpība būs jāsedz tiem dzīvokļu īpašniekiem:

1) kuru dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

2) kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāji nav verificēti trīs mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām vai pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti vai to plombējums ir bojāts,

3) kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvoklī esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;

4) kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas.

Ja neviens no augstāk minētajiem gadījumiem netiks konstatēts, tad, pamatojoties uz MK noteikumu 19. punktu, ūdens patēriņa starpību sadalīs vienādi starp visiem  mājas dzīvokļu īpašniekiem, atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam.


Vēršam uzmanību!!!

Nododot ūdens skaitītāja rādījumus, lūdzam norādīt arī divus ciparus aiz komata.
Skaitītāja rādījumus lūdzam noņemt ne ātrāk kā katra mēneša 28. datumā.
Nosūtīt jautājumu
Vārtu izgatavošana un montāža
Piedāvājam visu veidu vārtu izgatavošanu un montāžu. Sīkākai informācijai zvaniet mums pa tālruni 232 06 695.
lasīt vairāk
Ventilācijas sistēmu montāža
Kad ir pārāk mitrs un trūkst gaisa ir risinājums - mājas ventilācijas sistēma ar higro regulējamo gaisa plūsmu.
lasīt vairāk

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.