Pārvaldīšanās mājas

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

2.Preču 25

Informācija

Pārvaldīšanās datums no: 01.12.2016
Adrese: 2.Preču 25, Daugavpils
Darbi: Bēniņu pārseguma siltināšanas darbi, asfalta seguma remontdarbi, logu nomaiņa kāpņu telpās, energosertifikāta izstrāde, ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde gala sienu siltināšanai - processā

Apraksts

    

    

Pielikums

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.