Jaunumi

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Jaunumi

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Šaurā ielā 25A, Daugavpilī.


2022.gada 4.jūlijā ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 669 939,81 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurā ielā 25A, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta:
 1. Ārējo logu, durvju demontāža un jauno montāža,
 2. Fasādes un cokola siltināšana,
 3. Jumta kapitālais remonts,
 4. Bēniņu pārseguma papildus siltināšana,
 5. Pagrabstāva pārseguma siltināšana,
 6. Apkures sistēmas pārbūve,
 7. Zibensaizsardzības ierīkošana,
 8. Pagraba apgaismojuma atjaunošana,
 9.  Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana
 
Kopējās projekta izmaksas EUR 1 339 903,85 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība).
Iepirkuma procedūras rezultātā, darbus veiks SIA “BUILDER INDUSTRY”, būvkom. reģ.             Nr. 8776-R.
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
 • siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 90,49 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 122,54 CO2 ekv.T./gadā

Pēdējās ziņas

Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude
Sakarā ar siltumtīklu hidraulisko pārbaudi un ikgadējo remontu, kura notiks no 2024.gada 13.maija plkst. 0:00 līdz 2024.gada 17.maijam plkst. 16:00 karstā ūdens piegāde tiks atslēgta sekojošās mājās:
lasīt vairāk
Darba laiks svētkos
Darba laiks maija svētkos
lasīt vairāk
SIA «DMP» paziņo
SIA «DMP» paziņo, ka no šī gada 29. aprīļa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
lasīt vairāk

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.