Jaunumi

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Jaunumi

Dzīvojamo māju piegulošās teritorijas, stāvlaukumi, to remontu un izbūves iespējas

Dzīvojamo māju piegulošās teritorijas, stāvlaukumi, to remontu un izbūves iespējas:

 
 • Daugavpils pilsētas dome sniedz atbalstu daudzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 42 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”.Līdzfinansējuma apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai:

 
 • brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai - ne vairāk kā 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, ja būvniecības izmaksas uz 1m2 nepārsniedz 30,00 EUR bez PVN, ar nosacījumu, ka izmaksas summas nepārsniedz 7,00 EUR bez PVN uz 1m2dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības, bet kopumā ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN;
 • apgaismojuma būvniecībai, atjaunošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN, ievērojot nosacījumu, ka katram apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam) izmaksas nepārsniedz 950 EUR bez PVN;
 • bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašuma platības, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem - 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 8,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības, bet ne vairāk kā 13000 EUR bez PVN;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanas darbiem - ne vairāk kā 25% no atbalstāmām izmaksām;
 • tehniskās dokumentācijas izstrādei - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.


Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

 
 1. ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izmaksas;
 2. būvprojekta izstrādes izmaksas;
 3. būvdarbu izmaksas;
 4. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas.


Pēdējās ziņas

Pārskats par 2019. gadu
Paziņojam, ka iepazīties ar Dzīvojama māja ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2019.gadu, var uzrakstot pieprasījumu uz mūsu e-pastu info@siadmp.lv
lasīt vairāk
Cienījamie iedzīvotāji
Latvijā izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, tādēļ informējam par klātienes pakalpojumu ierobežojumiem.
lasīt vairāk
Informācija par Legionellozi
Legionelloze jeb leģionāru slimība ir relatīvi reta infekcijas slimība, kura bieži norit kā pneimonija (plaušu karsonis).........
lasīt vairāk

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.