Jaunumi

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Jaunumi

Dzīvojamo māju un to teritoriju remonts

Dzīvojamo māju un to teritoriju remonts:

 
  • Lai uzturētu dzīvojamo māju labā tehniskā stāvoklī ir nepieciešama periodiska tās apsekošana un remontu veikšana.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.907 no 28.09.2010 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” nosaka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – dzīvojamā māja), tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta veikšanas kārtību un nosacījumus;
  • Dzīvojamo māju tehniskā uzturēšana ir organizatorisku un tehnisku pasākumu savstarpēji saistīts komplekss, kas pasargā mājas, to elementus un inženierietaises no priekšlaicīgas nolietošanās, kā arī nodrošina viņu izmantošanu paredzētiem mērķiem visu kalpošanas laiku.
  • Dzīvojamo māju tehniskā uzturēšana ietver sekojošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus: - māju vispārējo un ārkārtas apsekošanu; - māju elementu un inženierietaišu tehnisko apkopi; - māju kārtējo remontu; - māju kapitālo remontu vai rekonstrukciju.
  • Lai samazinātu dzīvokļu īpašnieku izmaksas remontdarbu veikšanai SIA “DMP” aktīvi piedalās līdzfinasējuma programmās.
 


 


Šobrīd ir iespēja saņemt sekojošu līdzfinansējumu:    

 
  • 80% apmērā no tehniskās dokumentācijas un energosertifikāta kopējām izmaksām, ja dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi lēmumu piedalīties dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos;
  • 70% apmērā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma siltumpatēriņa un karstā ūdens regulējumu un uzskaiti (datorprogrammas, datu nolasīšanas ierīču iegāde), uzstādot dzīvokļu īpašumos esošajiem sildķermeņiem impulsa raidītājus un nodrošinot atsevišķa dzīvokļa īpašuma patērētā siltuma un kārstā ūdens daudzuma uzskaiti, vai stāvvadu un apkures radiatoru nomaiņai, izveidojot mājā divcauruļu apkures sistēmu, uzstādot siltuma skaitītāju katram dzīvoklim;
  • 30% apmērā no:

- bēniņu pārseguma siltināšanas faktiskajām izmaksām, ja jauns jumta segums uzbūvēts pēdējo desmit gadu laikā;

- faktiskajām izmaksām dzīvojamās mājas ārdurvju bloku un logu atjaunošanas un nomaiņas darbiem koplietošanas telpās;

- karstā ūdens un siltumapgādes sistēmas cauruļu siltināšanas, tajā skaitā cauruļvadu nomaiņas, faktiskajām izmaksām;

- jumta seguma atjaunošanas faktiskajām izmaksām;

- dzīvojamās mājas gala sienu siltināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN.


        


- brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai - ne vairāk kā 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, ja būvniecības izmaksas uz 1m2 nepārsniedz 30,00 EUR bez PVN, ar nosacījumu, ka izmaksas summas nepārsniedz 7,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības, bet kopumā ne vairāk kā 10000 EUR bez PVN;

- apgaismojuma izbūvei, atjaunošanai - ne vairāk kā 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN, ievērojot nosacījumu, ka katram apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam) iz maksas nepārsniedz 950 EUR bez PVN;

- bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašuma platības, bet ne vairāk kā 5000 bez PVN;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbiem - 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 8,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības, bet ne vairāk kā 13000 EUR bez PVN;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanas darbiem - ne vairāk kā 25% no atbalstāmām izmaksām;

- tehniskās dokumentācijas izstrādei - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.

Pēdējās ziņas

Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude
Sakarā ar siltumtīklu hidraulisko pārbaudi un ikgadējo remontu, kura notiks no 2024.gada 13.maija plkst. 0:00 līdz 2024.gada 17.maijam plkst. 16:00 karstā ūdens piegāde tiks atslēgta sekojošās mājās:
lasīt vairāk
Darba laiks svētkos
Darba laiks maija svētkos
lasīt vairāk
SIA «DMP» paziņo
SIA «DMP» paziņo, ka no šī gada 29. aprīļa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
lasīt vairāk

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.