Bērnu laukumi

SIA "DMP" ir pārvaldīšanas uzņēmums Daugavpilī.

 

Bērnu laukumi:

Bērnu laukumi un to remontu iespējas:

  • Bērni ir mūsu nākotne;

  • Sakopta un droša dzīvojamās mājas piegulošā teritorija ir SIA “DMP” galvenais uzdevums.


Daugavpils pilsētas Domes programma bērnu laukumu labiekārtošanai:

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki var piedalīties Daugavpils pilsētas domes programmā un saņemt līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 50 “Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”.


Līdzfinansējums bērnu laukumu aprīkojuma nomaiņai:

- Daugavpils pilsētas dome sniedz atbalstu bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai - 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, nepārsniedzot 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašuma platības, bet ne vairāk kā 5000 bez PVN;
- tehniskās dokumentācijas izstrādei - 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.


    

 

Uzņēmumi, kas veic bērnu laukumu piegādi un uzstādīšanu:


Standarts bērnu laukumu aprīkojumam:

Visiem bēŗnu laukumiem ir jāatbilst LVS EN 1176:2008 drošības un kvalitātes standartam.


        

Informācija un jautājumi

Kur zvanīt, ja mājā ir notikusi avārija?
Ja dzīvojamā mājā ir notikusi avārija lūdzam zvanīt visu diennakti pa tālruni 206 111 10.
Kuros datumos tiek izsūtīti ikmēneša rēķini?
Ikmēneša apsaimniekošanas un saņemto pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti katra mēneša 10.-15. datumā.
Kur zvanīt, ja ir jautājumi par rēķiniem?
Lūdzam zvanīt pa tālruni 25144778.